ดาวโหลด:  คำถามที่พบบ่อย  |  etc. 

IMG_0127.JPG

เกี่ยวกับเรา

คริสตจักรของเราเริ่มต้นที่ห้องรับแขกของบ้านหลังหนึ่งในเมือง ซีแอตเทิล จากนั้นก็มีคนมาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์มากขึ้น เราก็เริ่มไปเช่าสถานที่ข้างนอกที่สามารถจุคนได้มากขึ้น ปัจจุบันเรามีการนมัสการที่ตึก Norhtway Square East ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Northgate Mall

คริสตจักรที่นี่มีพระเจา้และพระคำเป็นศูนย์กลาง เราอยู่ร่วมกัน รับใช้ร่วมกันและช่วยเหลือกันและกันแบบครอบครัว การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและมีคริสตจักรเป็นเหมือนครอบครัวในฝ่ายวิญญาณจึงมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

Jr & Sung