ติดต่อเรา

คริสตจักรความหวังซีแอทเทิล

Northway Square East building

2150 N 107th St.

Basement Room B-90

Seattle, WA 98133

เบอร์โทรศัพท์: 206-660-4669

อีเมล์: hope_seattle@yahoo.com

 

ที่อยู่รับเอกสาร

Hope Christian Church Seattle

517 NE 72nd St

Seattle, WA 98115