กลุ่มสามัคคีธรรม "กลุ่มแคร์" 

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์หรือที่เรียกกันติดปากว่า "กลุ่มแคร์" คือการพบปะแบ่งปันประสบการณ์ คำสอน และพระพรในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ผ่านการใช้เวลาร่วมกันของกลุ่มพี่น้องคริสเตียนนอกเวลาโบสถ์

กลุ่มแคร์ (กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์) เรามีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อและความเข้าใจในการเดินกับพระเจ้า คือกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถดำเนินไปด้วยความเชื่อได้ถ้าขาดความเข้าใจในพระคำพระเจ้า ชีวิตจะรับการเสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงและรับพระพรเมื่อมากลุ่มแคร์

กลุ่มแคร์

(กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์)

เรามีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อและความเข้าใจในการเดินกับพระเจ้า คือกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถดำเนินไปด้วยความเชื่อได้ถ้าขาดความเข้าใจในพระคำพระเจ้า ชีวิตจะรับการเสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงและรับพระพรเมื่อมากลุ่มแคร์

กลุ่มแคร์ภาษาไทย วันพุธ 11.00-12.30 pm (Seattle)      7.00-9.00 pm (Seattle)

กลุ่มแคร์ภาษาไทย

วันพุธ 11.00-12.30 pm (Seattle)

7.00-9.00 pm (Seattle)

กลุ่มแคร์ภาษาอังกฤษ วันศุกร์ 7.00-9.00 pm @ 24th Ave W, Lynnwood 7.00-8.30 pm @ Seattle

กลุ่มแคร์ภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ 7.00-9.00 pm @ 24th Ave W, Lynnwood

7.00-8.30 pm @ Seattle