กลุ่มสามัคคีธรรม "กลุ่มแคร์" 

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์หรือที่เรียกกันติดปากว่า "กลุ่มแคร์" คือการพบปะแบ่งปันประสบการณ์ คำสอน และพระพรในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ผ่านการใช้เวลาร่วมกันของกลุ่มพี่น้องคริสเตียนนอกเวลาโบสถ์

กลุ่มแคร์   (กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์)  เรามีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อและความเข้าใจในการเดินกับพระเจ้า คือกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถดำเนินไปด้วยความเชื่อได้ถ้าขาดความเข้าใจในพระคำพระเจ้า ชีวิตจะรับการเสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงและรับพระพรเมื่อมากลุ่มแคร์

กลุ่มแคร์

(กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์)

เรามีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อและความเข้าใจในการเดินกับพระเจ้า คือกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถดำเนินไปด้วยความเชื่อได้ถ้าขาดความเข้าใจในพระคำพระเจ้า ชีวิตจะรับการเสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงและรับพระพรเมื่อมากลุ่มแคร์

กลุ่มแคร์ภาษาไทย   วันพุธ   7.00-9.00 pm @ NE 70th St & 25th                                     Ave NE, Seattle          9.30-10.30 pm @ NE 72nd St & 6th                                      Ave NE, Seattle

กลุ่มแคร์ภาษาไทย

วันพุธ  7.00-9.00 pm @ NE 70th St & 25th                                     Ave NE, Seattle

        9.30-10.30 pm @ NE 72nd St & 6th                                      Ave NE, Seattle

กลุ่มแคร์ภาษาอังกฤษ  วันศุกร์ 7.00-9.00 pm @ 24th Ave W, Lynnwood          7.00-8.00 pm @ NE 70th St & 25th                                     Ave NE, Seattle

กลุ่มแคร์ภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ 7.00-9.00 pm @ 24th Ave W, Lynnwood

         7.00-8.00 pm @ NE 70th St & 25th                                     Ave NE, Seattle